Hästens anatomi

Den största delen av hästens kroppstyngd är lagd på fram- och bakben. Ryggraden är en viktig del som måste vara styv för att kunna bära upp kroppstyngden. Hästens ryggrad är inte färdigväxt förrän hästen är upp till 7 år gammal. Hästens tunga huvud fungerar som motvikt mot kroppen under rörelser. Totalt har hästen ungefär 207 ben.

 

Hovarnas olika delar

                                                      

 

 

Färger och tecken

Signalement kallas det när man ska beskriva hur hästen ser ut t.ex. vid registrering eller försäkring. Det är en kortfattad, objektiv presentation av hästen, detta gör också att man kan skilja på en häst från en annan. I beskrivningen ingår alltid namn, kön, ålder, färg och tecken.

Kön: 

Hingst - h
Valack - val
Sto - st
   

Färger

 Blåskimmel - blskm

 Mörkbrun - mbr

 Brunblack - brbl

 Mörkfux - mfx

 Brunskimmel - brskm

 Rödblack - rbl

 Fux - fx

 Rödskimmel - rskm

 Gulbrun - gbr

 Skimmel - skm

 Gråskimmel - grskm

 Skäck - sk

 Isabell - isab

 Stickelhårig - sth

 Ljusbrun - ljbr

 Svart - sv

 Ljusfux - ljfx

 Svartbrun - svbr

 Musblack, gråblack - mbl

 vitblack - vtbl

Tecken

Tecken anges i ordningen: huvud, vänster framben, höger framben, vänster bakben, höger bakben.

 

Huvudets tecken

Vita hår i pannan

 Stjärnämne,- stjm

 Stjärn,- stj

 Skjuten stjärn,- skj stj

 Ringstjärn,- ristj

 Strimbläs, - strbls

 Oregelbunden stjärn,- oreg stj

 Oregelbunden bläs,- oreg bls

 Bruten bläs,- brut bls

 Genomgående bläs,- gmg bls

 Lykta (mycket vitt i ansiktet över ögonen och ner mot mulen)

 nosbläs,- nsbls

 snopp,- snp

 Vit underläpp,- vtul

 

Benens tecken

 Vit helstrumpa - vt hstr

 Vit trekvartsstrumpa - vt 3/str

 Vit halvstrumpa - vt halvstr

 Vit kvartsstrumpa - vt kstr

 Vit över kotled - vt öktl

 Vit halv kotled - vt hkotl

 vit kota - vt kot

 vit halvkota - vt hktl

 Vit krona - vt kr

 Vit kronrand - vt krnd

 Vit fläck - vt fl

 vit inre ball - vt ib

 vit yttre ball - vt yb

 Bakfot - bf

 Bakfötter - bff

 Fötter - ff

 Framfot - fr

 Framfötter - frff

 Höger - h

 Vänster - v

 Vita höger korsfötter hf, hb - vthxff

 Vita vänster korsfötter vf, hb- vtvxff

 

Google

 

AE