Fälttävlan

Fälttävlan är den ridsportform som ökar mest i Sverige. Man förknippar ofta fälttävlan är terrängritten, som utgör (en del av) uthållighetsprovet. Här hoppar man en bana med fasta naturliknande hinder. Tävlingen pågår i regel i två-tre dagar.

En fälttävlan består av tre olika moment;

Fälttävlan rider man  i olika svårighetsgrader; från Debutant till på 4-stjärnig internationell nivå. I OS rids en 4-stjärnig fälttävlan, men i Sverige är 3-stjärnig den högsta nivån som finns.

I varje gren får man straffpoäng och den som har lägst straffpoäng efter alla tre grenar vinner.

Man börjar oftast med dressyr där man rider ett bestämt fälttävlansdressyrproram. Detta bedöms av en eller flera domare där ekipaget skall ådra sig så få minuspoäng som möjligt.

Därefter genomförs ett uthållighetsprov/terrängritt, där hästens hoppkapacitet och galoppförmåga testas. Uthålligheten hos häst och ryttare sätts på hårda prov, det gäller vara väl förberedd och vältränad både som häst och ryttare, och ha rätt typ av utrustning.

Exempelvis använder inte fälttävlansryttare samma sorters benskydd som en hoppryttare, utan glattare varianter...för att skulle hästen nudda eller röra vid hinderna, som är fast....ska de lättare "glida" på hindret....!!!!

Sist rider man banhoppningen,  hästens och ryttarens  hoppförmåga testas igen. Men inte bara hoppförmågan utan även mjukhet, kondition och lydnad sätts på prov efter övningarna som varit tidigare. I hoppningen hoppar man en bana och får straffpoäng efter hur många nedslag och vägringar man har.

 

På franska heter fälttävlan Concours complet d' equitation. Vilket ordagrant betyder fullständig tävlan till häst. Sporten härstammar från den tid då kavalleriofficerare testade sina hästars lämplighet, uthållighet och lydnad i strid.

Fälttävlan är utan tvekan den ridsportsgren som ställer störst krav på långsiktig planering, ryttarens och hästens nerver och fysiska kondition.

Själv hopptränar jag för en duktig fältävlansryttare som heter Tobias Grönberg. Dock tävlar jag inte fälttävland för att min häst inte passar till just denna gren utan lämpar sig mer för ren banhoppning....och så gillar jag inte tävla dressyrmomentet...inte heller min starka sida :)

 

Fälttävlanskortet -ett måste för nya ryttare

Svenska Ridsportförbundets fälttävlanskommitté har beslutat att alla ryttare som avser att göra sin första start i debutantklass ska ha avlagt godkänt prov för fälttävlanskortet innan start. Det här gäller ryttare både på ponny och stor häst.

Har ryttaren tidigare ridit ponnyfälttävlan och nu övergår till stor häst, behöver ryttaren endast göra det praktiska provet.

Eftersom fälttävlan är en tuff sport som ställer stora krav på både häst och ryttare, krävs ganska stora kunskaper för att rida och tävla fälttävlan. Allt fler vill glädjande nog prova på sporten och det är roligt. Men fälttävlan är också en sport med höga säkerhetskrav, ett måste för att sporten ska kunna leva vidare. Hästen måste vara lämpad, ha kondition och viljan. Ryttaren måste ha omdöme, kunskap om hästen både fysiskt och psykiskst samt veta hur man rider an på olika typhinder ute i skogen.

Fälttävlanskortet ska ses som en hjälp och introduktion in i sporten. Under träningsformer och för en auktoriserad A, B eller C fälttävlanstränare får den som vill börja rida fälttävlan pröva på de olika momenten i uthållighetsprovet. För att kunna rida fälttävlan behövs allsidiga kunskaper och då höjs även säkerheten inom sporten och för dess utövare.

Alla momenten i kortet kan ske under ett träningstillfälle och för en auktoriserad fälttävlanstränare. Det är distrikten som står som arrangör och ansvarig för genomförandet av fälttävlanskortet. Är du nybörjare inom sporten och vill ta kortet, så vänd dig till ditt distrikt och den grenledare som är utsedd av distriktet. De vet vilka träningstillfällen som finns för kortet, på vilka terrängbanor det ska genomföras och för vilken tränare.

 

Provet för kortet är uppdelat på två delar. Den ena delen är ett teoretiskt prov som är upplagt på samma sätt som det Gröna kortet. En skrivning med ett visst antal frågor, ska besvaras med hjälp av Fälttävlans-TR IV 2003. Alla frågor är baserade på fälttävlan och vad du som debutantklassryttare måste känna till för att kunna genomföra en debutantklass.

För ponnyryttare gäller följande för det teoretiska provet; Ponnyryttare under tretton år som vill ta fälttävlanskortet behöver inte göra det teoretiska provet skriftligt utan har en muntlig genomgång med provledaren. Däremot genomförs det praktiska provet, med avstånd, tempo och hinderhöjder avpassade för rätt kategori.

Ponnyryttare från tretton år och uppåt gör teoriprovet skriftligt eller muntligt och gärna tillsammans med sina föräldrar.

Den andra delen är det praktiskt prov som är förlagd ut till terrängen. Den består av tre delar, en temporidning i trav och galopp, hoppning av enskilda typhinder som kan förekomma i en debutantklass t ex upp-och nedhopp, vad i vatten eller någon typ av grav. Avslutningsvis rider ekipaget över en kortare terrängbana. Under uthållighetsprovet bedömer tränaren bl a ryttarens sits och följsamhet över och mellan hinder, ryttarens förmåga att rida hästen i balans mellan hinder, rytm, tempo och väg.

Blir ryttaren godkänd får han/hon ett märke att klistra på det Gröna kortet, som ett bevis på att de har klarat fälttävlanskortet och har rätt att starta i sin första debutantklass.

Vill du prova på sporten o ta fälttävlanskort så kontakta ditt distrikt där du bor, eller en ridklubb nära som ordnar fälttävlands tävlingar.

Här hittar du en lista över auktoriserade fälttävlanstränare