Lite nyttig information för hoppryttaren


Länkar till SvRF


Sök propositioner      

Sök tävlingsresultat

Anmälningsblankett för tävling (word)

Anmälningsblanket för tävling (pdf) 

Bedömningar i hoppning

Hindertyper

Avståndstabell

 

Anmälningsblankett i word format
Word-dokumentet kan du antingen printa ut, eller spara i din dator och eposta. Spara en kopia på mallen med Spara som. Stäng mallen och ta upp kopian. Fyll i de olika fälten. När du är klar klickar du på Arkiv, därefter på Skicka till och på E-postmottagare (som bifogad fil). Nu får du upp en dialogruta – fyll bara i e-post adressen och klicka på Sänd. Klart!
Du måste skicka blanketten som en bifogad fil, klistra INTE in den i mailet. 

Spara gärna anmälningsblanketten med alla uppgifter om din häst och dig själv, i din egen dator. När du vill anmäla tar du bara fram blanketten och fyller i resten av uppgifterna. Hur enkelt som helst.  

Givetvis kan du även skriva ut din anmälningsblankett på en skrivare och skicka den via fax eller brev till arrangören

 

Tävlingsanmälan på Internet

Anmälan på Internet underlättar både för arrangör och ryttare, och har används av ett stort antal klubbar redan.

Ryttaren öppnar ett anmälningsformulär via en länk i propositionen eller från annan plats på klubbens hemsida, fyller i erforderliga uppgifter och skickar in sin anmälan med en knapptryckning. Arrangören hämtar hem anmälningarna till sin egen dator via lösenord.

Internetanmälan tillämpas redan av ett stort antal klubbar. Klubbar som använder rekommenderade dataprogram för sin tävlingsadministration kan spara arbete, genom att importera anmälningarna direkt till dessa program.


Uppgifterna i anmälningen blir korrekta eftersom lämnade uppgifter kontrolleras on-line mot Ridsportförbundets licensdatabas (ryttaren ges också möjligheten att kontrollera att data i SvRFs register är aktuella). Och framför allt förenklas tävlingsanmälningen för ryttarna. Den som så önskar kan naturligtvis liksom tidigare anmäla per post.


Prova....
Prova att göra en ryttares tävlingsanmälan här;

 

Bedömningar i hoppning

I alla 'A-bedömningar' ger första olydnad 4 fel. På klubbtävling, inbjudningstävling, lokaltävling, alla unghästklasser samt utbildningshoppning ger andra olydnaden 8 fel och den tredje ger uteslutning. På Regional tävling och högre gäller uteslutning redan vid andra olydnaden. Rivning av hinder eller nedtramp i vattengrav ger 4 fel. Omkullridning/avfallning ger uteslutning .
Överskriden maxtid ger 1 fel per påbörjad sekund i både grundomgång och omhoppning. Om tillåten tid (=dubbla maximitiden) överskrids blir man utesluten.

Bed A:1c och A:1d utgår och ersätts med 'Hoppning i två faser'

Bed A
Endast grundomgång. Ryttare med samma antal fel är likaplacerade. Används alltid i unghäst- och ungponnyavdelning.

Bed A:0
Endast grundomgång. Ryttare med samma antal fel skiljs åt genom tiden. Är tiderna också lika så är ryttarna likaplacerade. Bedöming A:0 får inte finnas i 1.00 m och lägre för häst, lätt B och lägre för ponny. Bed A:0 är dock tillåtet även i lägre klasser i fas 2 vid 'hoppning i 2 faser'.

Bed A:1a
Ryttare med samma lägsta antal fel i grundomgången (oftast 0 fel, men det kan vara mer) går vidare till omhoppning. Omhoppningen genomförs när alla deltagare hoppat grundomgången. Ryttare med samma antal fel i omhoppningen skiljs åt genom tiden i omhoppningen. Är tiderna också lika så är ryttarna lika placerade. Ryttare som endast hoppat grundomgången och har samma antal fel skiljs åt genom tiden i grundomgången, är tiden också samma så är ryttarna lika placerade.

Bed A:1b
Ryttare med samma lägsta antal fel i grundomgången (oftast 0 fel, men det kan vara mer) går vidare till omhoppning. Omhoppningen genomförs när alla deltagare hoppat grundomgången. Ryttare med samma minsta antal fel i omhoppningen går vidare till en andra omhoppning. Ryttare med samma antal fel i den sista omhoppningen de deltagit i skiljs åt genom tiden i den omhoppningen. Är tiderna också lika så är ryttarna lika placerade. Ryttare som endast hoppat grundomgången och har samma antal fel skiljs åt genom tiden i grundomgången, är tiden också samma så är ryttarna lika placerade.

Bed A:2
Ryttare med samma minsta antal fel går vidare till omhoppning, de med samma minsta antal fel i omhoppningen går vidare till en ny omhoppning o.s.v tills endast en ryttare har minsta antalet fel i den sista omhoppningen. Den med näst minst fel i samma omhoppning blir tvåa o.s.v. De med samma antal fel i den sista omhoppningen de deltagit blir lika placerade.

Bed C
Får inte finnas i 1.20 m och lägre för häst och inte i unghästklass. Får inte finnas i LB och lägre för ponny och inte i ungponnyavdelning. Varje nedslag eller nedtramp ger ett visst antal sekunders tillägg (4 sekunder). I duellhoppning och i andra fasen vid hoppning i två faser är tids tillägget alltid 3 sekunder.
Första olydnaden bestraffas ej, mer än den extra tid det tar. Andra olydnaden ger uteslutning. Maxtid finns inte.
Ryttaren med den kortaste sluttiden (tid + tids tillägg) vinner. Vid lika sluttid kan omhoppning om första pris göras, det ska i så fall stå i propositionen. Övriga ryttare med lika sluttid är lika placerade.

Hoppning i två faser:
Första fasen består av en bana med 7-10 hinder, bedömningen är A eller A:0.
Ekipage som är felfria i första fasen fortsätter direkt på andra fasen som består av 4-6 hinder med bedömning A, A:0 eller C. Mållinjen för fas 1 är startlinjen för fas 2. Vid lokaltävling och lägre kan (måste inte) en paus på 30 sekunder läggas in mellan fas 1 och fas 2. I så fall ges ny startsignal till fas 2 30 sekunder efter det att ekipaget gått i mål i fas 1, därefter har ryttaren 30 sekunder på sig att starta fas 2. Tar det mer än 30 sek så blir ekipaget uteslutet ur fas 2. Ekipagens inbördes placering avgörs enligt de bedömningar som används i de två faserna.


A:0/A:0 är som A1:C, skillnaden är att om det inte är några felfria från fas 1 (då får ingen hoppa fas 2) så är det tiden som skiljer sig i fas 1.

A/A:O, är det inga felfria i fas 1, blir alla med minst antal fel lika placerade oavsett tid.

A/A de som går vidare från fas 1 och har minst fel i fas 2 blir lika placerade oavsett tid i fas två, går ingen vidare så är det de som har minst fel i fas 1 lika placerade.

Hindertyper

Hinder

Beskrivning

 

Rekk

Räcke med bommar, utan längd.

 

Oxer

Oxer byggd med bommer. En oxer är ett längdhinder. Kan ha samme längd som höjd + 10 cm. En oxer kan vara stigande  eller parallell.

 

Trippel

Trippelbarr bygdd med bommar. En trippel är ett längdhinder .En trippel ska vara stigande.

 

Grind

Grind. En grind är som ett räcke, utan längd.

 

Mur

Mur. Muren är ett rättuppstående hinder utan större längd, (ca 50 cm).