Hovvård

 


"No foot - no horse"

Alla hästar oavsett användnings område behöver regelbunden tillsyn av sina hovar av en hovslagare,  en utbildad legitimerad sådan.

Det är mycket viktigt med  riktigt utförd verkning av hästens hovar då det inte är mer än  några  kvadratcentimeter som bär upp hela hästens tyngd. 

I vissa situationer som i galopp och hoppning sätts bara en hov ned i marken först och får därmed ta emot cirka ett halvt ton häst på denna lilla yta. Bristfällig hovvård kan ge hästen skador för livet. Eftersatt hovvård räknas dessutom som djurplågeri enligt djurskyddslagen! 


Hovarnas tillväxt och slitage är anpassade till varandra för hästen tillvaro som gräsätande flockdjur i frihet. 
Men
eftersom människan i dagens läge använder hästen på ett helt annat vis än vad gamla tiders vildhästar gjorde,  är man
i många fall tvungen att använda någon form av beslag för att skydda hovarna på hästen. 

För dagens avelsdjur och unghästar har denna balansen under tidens gång medfört att dessa djur rör sig mindre än vad naturen förutspått och de gamla vildhästarn gjorde. Deras horntillväxt blir således större än slitaget och måste då verkas av den anledningen.

Genom att skaffa sig goda kunskaper om förebyggande hovvård kan de vanligaste problemen undvikas. 
En riktigt utbildad hovslagare och ett bra samarbete mellan denne och veterinären ger de bästa förutsättningarna för att hovvården skall bli så bra som möjligt. Man ska absolut inte ge sig på att verka eller försöka sko sin häst själv. Risken för skador är mkt hög om man inte vet hur man exakt gör. Vinklar kan bli fel, och följden blir belastningsskador på hästen. 

Visst kan många hästar gå utan skor, detta beror helt på hur du använder din häst!!! vilket underlag du rider på!!! vilket typ av hovar din häst har. Har hästen bra och fina hovar utan sprickor etc kan den i vissa falla klara sig utan skor, som avelsdjur o unghästar, ofta shettisar tex. Verkning
Hovarna skall verkas med fyra till sex veckors mellanrum för att hovmekanismen skall fungera på ett korrekt sätt.  Det finns de som har längre verkningsperioder, upp till åtta veckor, men detta är inte bra på sikt. Tillväxten på hoven kan variera och vara mindre under vinterhalvåret exemplevis. 

Orsaken till att man måste verka hovarna på en skodd häst så pass ofta är inte för att skorna är slitna, för de kan ju i regel användas flera gånger, utan för att hoven växer.

Hoven är ju hård utanpå men mjukare inuti. I hoven finns det flera små ben vilka alla har senor, ligament och blodförsörjning. Runt dessa sitter den känsliga hovläderhuden. När hoven sätts ned i marken tas stöten och vikten upp av strålen och den elastiska putan. Strålen och den elastiska putan pressas i genomtrampet mellan marken och den djupa böjsenan då kronbenet sänks. Elastiska putan pressas då ut åt sidorna, strålen plattas ut och genom press från hörnstöden vidgas hovens bakre delar då hovbrosk och traktväggar pressas utåt. Detta är en del i stötdämningsmekanismen vilken sörjer för hovens näringstillförsel. 

Detta kan man se på en avtagen hästsko på hovsidan. Där kan man se en klar förslitning i metallen i trakterna. Att trakthornet kan slita ned stål på det viset visar slitaget på själva hovhornet. Hovens bakre del slits på detta sätt så kraftigt att hovvinkeln under skoperioden hela tiden förändras till en bakåtbruten tåaxel. 

Väntar man för länge mellan skoningarna ökar risken för hältor och inflammationer.Det får aldrig gå så långt att hoven växer över skon. Om skon ligger innanför hovens yttre kant bakåt eller åt sidorna är det hög tid att sko om hästen!Om du väntar så länge med att verka hästen så att hoven växer utanför skon hämmas stötdämpnings- och hovmekanismen. Följden av detta kan även bli att trakterna spricker då de inte får något stöd när de pressas utåt och för att de är låsta ifrån att fjädra inåt av det övervuxna hornet. 

Vid sådana här skador blir hov- och stötdämpningsmekinsmen nedsatt ända fram tills att hornet vuxit ned och blivit bortverkat, vilket tar flera månader. Om man räknar på detta rent ekonomiskt samt de minskade träningsmöjligheterna överstiger detta klart priset för att låta verka hovarna i tid.

Det är också så att desto längre period man har mellan skoningarna, desto vidare måste hovslagaren sko. Detta innebär att hovslagaren måste lägga skon längre utanför hoven åt sidorna och bakåt för att hoven skall få stöd underifrån under hela skoperioden. Att sko på detta viset ökar också risken för att hästen skall trampa av sig skorna.

Verkningen i sig går till så att hovslagaren tar bort överflödigt horn och verkar hoven för att rätta till felaktiga benställningar. Med hovkniven känner hovslagaren sig för i tådelen hur mycket som kan tas. Man skall gå så pass långt in i hornet att man ser ett klart samband mellan vägg och sula. Efter detta börjar själva verkningen. 

Bärranden verkas med hjälp av hovklingan och klubban tills det att man uppnått ett gott samband mellan vägghorn och sulhorn, så gott det går. MAN SKA INTE UTFÖRA DETTA SJÄLV!!

Som regel skall tåväggen vara dubbelt så hög som traktväggen. Hovslagaren börjar i trakten och verkar runt hoven till den andra trakten så att tåväggen blit dubbelt så lång. Som regel skall också tåvinkeln verkas så att den blir 40-45 grader på fram och 50-55 grader på bak. 

Tåaxeln måste alltid vara rak och hoven skall vara lika hög på båda sidorna. Vid felaktiga hovformer kan dessa normer inte alltid uppfyllas, utan detta måste rättas till under flera verkningar under en längre tid. 

Sulan skall helst inte verkas alls. Endast så mycket sulhorn avverkas så att bärranden blir plan. Eventuellt söndersmulat och mört sulhorn skall vara så tjock som möjligt för att utgöra ett tillfredsställande understöd. Hörnstöden skall bevaras i största möjliga mån då de hjälper till att bära upp tyngden. Strålen skall verkas ren så att söndertrasade partier avlägsnas. Strålen skall alltid vara så bred och kraftig som möjligt. Den får inte verkas så att det bara blir vassa kanter kvar. Strålfårorna kan verkas till en fräsch yta, men aldrig på djupet. Horn på stråle och i strålfåror som angripits av strålröta skall alltid skäras bort.

Efter verkning med hovklingan och klubban raspas hoven jämn så att bärranden blir helt plan. Tåväggen putsas till med raspen för att skons tåkappor skall sitta bättre. När man verkar hästar som inte skall skos avlägsnar man inte lika mycket av bärranden utan rundar mest till den med raspen ordentligt runt om.

MAN SKA INTE UTFÖRA DETTA SJÄLV!!Skoning
Har man en häst med bra hovar som kan klara sig utan skor är det en fördela och mkt bra, att lägga på skor är att ingripa i hovens normala funktion och man skall inte sko hästar om det inte finns särskild orsak därför.

Som tidigare nämnts fungerar elastiska putan som en sug och tryckpump när hoven sätts ned och lyfts från marken. När skor sätts på påverkas alltid denna naturliga process. De tillfällen som hästar kan behöva skor är när den nöter på hovarna så pass mycket att den behöver skor som nötningsskydd, för att balansera upp felaktiga benställningar, vid balansering på travhästar samt på hopphästar som på grund av halkrisken måste ha broddar. 

Precis som vid verkning skall skoningen ALLTID utföras av en utbildad hovslagare.
Fel utförd skoning kan ge skador för livet eller skador som till och med kan leda till att hästen måste slaktas.

Skorna skall alltid tillpassas efter hoven innan de läggs på. Helst skall de varmriktas då man inte får riktigt lika bra resultat vid kallriktning. Här i Sverige är det en vedertagen metod att kallsko hästar, medans i andra framstående hästländer som England, Franskrike, Schweitz, Tyskland och Holland anses detta som fusk eller slarvjobb. Oavsett om man tillämpar kall- eller varmskoning skall alltid skon tillpassas efter hoven och aldrig tvärt om!


Hästskor

Storleken på skon mäts från trakt till trakt runt ytterkanten på skon. Skons bredd är densamma som skoarmens bredd. 
Det finns en uppsjö av olika hästskor. Generellt sett skall skon vara bred för att bärytan skall vara så stor som möjligt och relativt tunn för att inte störa hovmekanismen för mycket. Skotyperna varierar främst i tjocklek (om 6, 8, 10 eller 12 mm), i bredd, fals eller inte fals, samt sömhålens placering. Rådgör med din hovslagare om vilka skor som är lämpligast för din häst.Inför hovslagarbesöket
När hovslagaren skall komma och sko din häst åligger det dig som hästägare att vidta vissa förberedelser. Hästen ska vara intagen från hagen och ren om benen. Det är inte hovslagarens jobb hämta hästar i hagen och borst rent!!! Det är ditt ansvar!

Hästens skall stå på sin plats i stallet med rengjorda fötter. Hovarna ska helst vara torra innan verkning. Är hovarna fuktiga kan hovslagren lätt slinta med verktygen och skada sig själv eller kanske hästen. Är du själv inte där när hovslagaren kommer så sätt gärna på hästen grimman innan.

Hovslagarens arbetsplats måste vara en bra plats att hålla till på. Golvet måste vara plant för att hovslagaren också skall kunna verka plant och jämnt. Golvet skall sopas innan så att hovslagaren slipper stå och göra det, för det har han/hon inte betalt för.

Belysningen är viktig för att hovslagaren ska kunna se och göra ett bra jobb. 

Fölets hovvård


Fölet skall vänja sig vid att lyfta sina fötter och få dem urkratsade redan några dagar efter födseln. Detta måste ske med största tålamod och mjukhet. Fölet får absolut inte förknippa hovvården med något obehag för då kan det bli mycket svårhanterat i framtiden. 

Vänj fölet succesivt med att hålla upp hoven längre och längre stunder i taget så att den inte bara vänjer sig vid att lyfta upp foten lydigt, men inte hålla kvar den. VIKTIG ...lyft INTE för högt... vilket oftast är det vanligaste felet att hästen tycker det är obehagligt.

Första hovslagarbesöket bör ske vid 3-4 veckors ålder. Hovvården av föl är otroligt viktigt. Om dess benställning inte är helt korrekt kan hovslagaren ofta rätta till detta om detta görs i tid. Fölets benställning går nämligen bara att påverka genom verkning fram till cirka 6 månaders ålder.

Spara på skorna!!!
Måla något trevligt på skon och häng upp. Hästsko betyder tur! "hålet" ska hänga uppåt. Annars rinner turen ut...

 

 

Info från hovslagarförbundet


tillbaka