Hur länge lever hästen??

 

Den normala livslängden för en fullblodshäst/halvblodshäst är ca tjugo år.
Korsningshästar lever oftast litet längre. När man gör en jämförelse mellan hästens och
människans ålder, måste man tänka på att varje
sådan jämförelse är mycket ungefärlig:

Människans ålder

20
40
50
60
70
80
90

Hästens ålder

5
10
15
20
25
30
35

Den arbetande hästen anses vara gammal när den är ungefär sjutton år och vanligen är det benen som
först blir dåliga. När den blir äldre börjar den få gråa hår i ansiktet, framför allt runt ögonen
och mulen, och man ser en fördjupning av håligheterna ovanför ögonen. Ögonlocken blir rynkiga och
munnen slapp så att läpparna ofta hänger. Djurets rygg svankar allt mer och steget när hästen rör
sig blir stelare. Hur snabbt hästen "blir gammal" beror oxå mkt på omvårdnad och skötsel och hur hårt
hästen får gå, arbeta, tävla, hoppa. Tyvärr finns det hästar som tagit mkt hårt och är jätteslitna redan
vid 10 års ålder. Lagom bäst.

Enstaka hästar blir betydligt äldre än genomsnittet. Världsrekordet är sextiotvå år och innehas av
en häst som hette Old Billy. Han föddes 1760 och dog 1822. Han var korsningshäst och arbetade som
pråmdragare vid en kanal i närheten av Warrington i Lancashire.
Om man skall tro på de gamla uppgifterna arbetade han fortfarande när han var femtionio år gammal,
även om hans arbetsbörda vid det laget troligen bara var symbolisk. Att låta en häst utföra fysiskt
arbete vid den åldern vore som att kräva av en människa på 150 år att hon skulle utföra hårt arbete.

Antingen var Old Billy i högsta grad en undantagsindivid eller också har man av misstag eller avsiktligt
blandat ihop uppgifterna från två Old Billy, vilket brukar hända ibland på den tiden!!

En hästägare hade tre hästar som blev 39, 37 respektive 35 år gamla, vilket antyder att han i vården av
sina hästar visade ett hästkunnande som kanske gick utöver det vanliga. Men alla dessa hästar var
undantagsfall och ingen behöver tycka att han eller hon har misslyckats om den egna hästen inte uppnår
en sådan fantastisk livslängd.

En häst som lever tjugotvå till tjugofem år, har troligen haft ett gott liv

Desto bättre omvårdnad och skötsel din häst får desto längre lever hästen, och håller sig frisk och stark.

tillbaka